Vanhempien ohjauskäynnit

Image
Image
Kun lapsi/ nuori käy omaa psykoterapiaa, on vanhemmilla mahdollisuus omiin ohjauskäynteihin. Vanhempien ohjauskäynnit toteutetaan lapsen/ nuoren hoitosuunnitelman mukaisesti. Tapaamisten määrä ja tiheys määritellään samalla, kun lapsen/ nuoren terapian toteutuksesta sovitaan.

Vanhempien ohjauskäynneillä on mahdollista keskustella kaikesta vanhemmuuteen liittyvästä, saada tukea omalle vanhemmuudelle sekä saada tietoa lapsen/ nuoren tilanteesta ja oireilusta. Tarkoituksena on paitsi lisätä ymmärrystä omaa lasta/ nuorta kohtaan, myös purkaa omaa tunnekuormaa ja näin tukea vanhemman omaa jaksamista.

Vanhempien ohjauskäyntejä voivat rahoittaa esimerkiksi perussairaanhoito, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö tai Kela. Mikäli vanhemmilla on lapsen/ nuoren terapiaan maksusitoumus tai palveluseteli, ei myöskään ohjauskäynneillä ole omavastuuosuutta (tällöin lähettävä taho vastaa kaikista kustannuksista).

Mikäli nuori on Kelan kuntoutuspsykoterapiassa, on vanhempien ohjauksiin mahdollista saada Kela - korvausta. Tällöin vanhempi maksaa itse vain omavastuuosuuden.

Vanhempien on mahdollista saapua ohjauskäynneille myös itsemaksavina asiakkaina.