Työnohjaus

Image
Image

Luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja vuorovaikutuksellisuus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan, tutkitaan ja arvioidaan omaan työhön, työrooliin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä koulutetun työnohjaajan johdolla. Työnohjauksen tavoitteet asetetaan aina asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Työnohjauksessa etsitään yhdessä välineitä työhyvinvoinnin lisääntymiselle, sujuvammalle työnteolle, työssä kehittymiselle, vuorovaikutuksen ja työyhteisön vahvistumiselle sekä uuden oppimiselle. Työnohjauksessa on mahdollista myös käsitellä asiakas- tai potilas caseja. Työnohjauksessa voi käydä joko yksittäinen työntekijä, tiimi, työryhmä tai vaikka koko työyhteisö. Työnohjauksesta hyötyvät kaikkien alojen työntekijät, riippumatta työuran kestosta, ammattinimikkeestä tai työyhteisön koosta.

Työnohjaus on parhaimmillaan pidempänä, vähintään vuoden kestävänä jatkumona, mutta jo muutaman kerran työnohjauksesta voi saada merkittävää apua ja oivalluksia. Työnohjaus kestää yleensä 60-90 minuuttia kerrallaan. Tapaamisten tiheys on yksilöllisesti sovittavissa, mutta yleensä työnohjaajaa tavataan 2 viikon - kuukauden välein.

Olen integratiivisessa työnohjaajakoulutuksessa, valmistun keväällä 2023.

Työnohjauksen hinta riippuu osallistujien määrästä ja prosessin pituudesta. Ota yhteyttä, niin neuvotellaan sinua ja työyhteisöäsi parhaiten palveleva kokonaisuus!

Olen Suomen työnohjaajat ry:n eli STOryn jäsen. Tästä linkistä pääset STOryn sivuille, joissa voit tutustua tarkemmin työnohjaukseen, sen hyötyihin ja mahdollisuuksiin.