Seksuaalineuvonta

Image
Image
Seksuaalisuus on erottamaton osa jokaista ihmistä, se on läsnä meissä koko elämämme ajan. Seksuaalisuus ei siis ole mikään eräänä päivänä äkisti elämäämme ilmestyvä asia, eikä se myöskään koskaan poistu meistä. Seksuaalisuus ei ole kuitenkaan aina samanlaista, vaan jokaisen ihmisen seksuaalisuus on muuttuvaa ja kehittyvää, liittyen muun muassa ikään ja elämäntilanteeseen.

Seksuaalisuus on siis paljon laajempi käsite kuin ”pelkkä seksi”.

Seksuaaliterveys on tärkeä osa seksuaalisuutta. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt seksuaaliterveyden seksuaalisuuteen liittyväksi keholliseksi, tunteelliseksi, henkiseksi ja sosiaaliseksi hyvinvointia hyvinvoinnin tilaksi. Seksuaalisuus on siis hyvin kokonaisvaltaisesti osa ihmisen kokonaisterveyttä, hyvinvointia ja minäkuvaa.

Koska seksuaalisuus on hyvin intiimi elämänalue, saattaa seksuaalisuudesta puhuminen tuntua vaikealta ja vaivaannuttavalta. Siksi jäämmekin usein yksin kysymystemme, ihmettelymme ja haasteidemme kanssa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä seksuaalisuudesta on mahdollista keskustella luottamuksellisesti, asiantuntevasti ja asiallisesti.

Seksuaalineuvoja on seksuaaliterveyden koulutettu ammattilainen. Seksuaalineuvonnassa on mahdollisuus käsitellä kaikkea seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuden alueella esiintyviin haasteisiin liittyviä asioita. Seksuaalineuvontaan voivat tulla kaiken ikäiset asiakkaat joko yksin tai kumppanin kanssa. Käyntikertojen määrä vaihtelee tarpeen mukaan.

Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

- Seksuaalinen haluttomuus tai kumppaneiden halujen erilaisuus
- Parisuhteeseen liittyvät vuorovaikutuksen tai läheisyyden pulmat
- Itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät haasteet - Erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalisuuden haasteet (raskausaika, synnytyksestä palautuminen, pikkulapsi-aika, ikääntyminen)
- Monenlaiset sairastumisen, vammautumisen, lääkityksen tai toimenpiteiden aiheuttamat haasteet
- Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvä pohdinta
- Seksuaalisiin mielenkiinnon kohteisiin liittyvät kysymykset
- Seksuaalisuuteen liittyvät ikävät kokemukset

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on seksuaalineuvonnan osa-alue, jonka tavoitteena on hyvän seksuaaliterveyden edistäminen ja seksuaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Seksuaalikasvatus on tärkeää kaikkien ikäryhmien kanssa – asiantuntevaa ja tutkimuksiin perustuvaa ajankohtaista tietoa tarvitaan ”vauvasta vaariin”! Seksuaalikasvatus on tietenkin erilaista riippuen, ovatko kohderyhmänä päiväkoti-ikäiset, yläkoululaiset, aikuiset tai vaikkapa jokin erityisryhmä. Perustana on aina myönteinen, oman ikätason mukainen omien asenteiden, tietojen ja taitojen tutkiskelu, tarkastelu ja opettelu.

Tulen mielelläni pitämään seksuaalikasvatusta erilaisille kohderyhmille.