Perhepsykoterapia

Image
Image

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiaan hakeutumisen syynä voivat olla mm. perheenjäsenten keskinäisten suhteiden haasteet, perheenjäsenten väliset ristiriidat ja vuorovaikutuksen vaikeudet. Myös monenlaiset muutokset elämäntilanteissa (kuten vaikkapa avioero tai uusperheen haasteet) tai erilaiset kriisit (esimerkiksi jonkun perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema) voivat olla syitä hakeutua perhepsykoterapiaan. Tavoitteena on sekä koko perheen että jokaisen yksittäisen perheenjäsenen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen. Olennaista on, että jokainen perheenjäsen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ratkaisuja etsitään yhdessä rakentavassa ilmapiirissä, ei syyllisiä osoitellen.

Perhepsykoterapiassa voidaan kokoontua vaihtelevilla kokoonpanoilla huomioiden muun muassa perheen tilanteen ja perheenjäsenten iän. Tapaamiset kestävät yleensä 90 minuuttia kerrallaan.

Perheterapia voi olla joko pääasiallinen terapiamuoto tai tukitoimi myös yksittäisen perheenjäsenen psyykkiseen oireiluun. Perhepsykoterapiaan voi tulla kaikenlaisissa perhesuhteissa.

Perhepsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana. Tätä varten tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen. Perhepsykoterapian tarpeesta on tärkeää keskustella hoitavan (ja psykoterapian lähetteen tekevän) lääkärin kanssa mielellään jo terapian suunnitteluvaiheessa.