Nepsyterapia

Image
Image

Jokainen meistä on yksilöllinen, oma ainutlaatuinen itsensä. Ei ole ketään toista, jolla olisi täsmälleen samanlainen elämän historia, täsmälleen samanlainen persoonallisuus, täsmälleen samanlainen tapa reagoida asioihin.

Olemme yksilöllisiä myös aivojemme suhteen.

Nepsy on lyhenne sanasta neuropsykiatria. Se on lääketieteeteen osa-alue, joka korostaa mielen ja aivojen erottamattomuutta. Kun aivoissa on jotakin poikkeavaa, se heijastuu ihmisen mieleen, tunteisiin ja käyttäytymisiin.

Nepsy -ihmisillä on ikään kuin tavanomaisesta poikkeava käyttöjärjestelmä. Nämä neurologiset erityispiirteet aiheuttavat eriasteisia haasteita mm. toiminnan ohjaukseen (eli henkilön kykyyn suunnitella, kykyyn aloittaa asioita, kykyyn saattaa asiat loppuun, kykyyn organisoida ja kykyyn hallita aikaa), tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn, kommunikaatioon ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen . Näiden vaikeuksien laajuus vaihtelee hyvin lievästä hyvin vaikeaan. Vaikeudet heijastavat laajasti ihmisen itsensä sekä koko hänen perheensä arkeen.

Neuropsykologiset eli nepsy -haasteet ovat pohjimmiltaan biologisia ja synnynnäisiä. Joillakin ne syntyvät jonkin vamman seurauksena (esim. aivovammapotilaat). Tunnetuimpia neuropsykologisia oireyhtymiä ovat ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä sekä autismin kirjon häiriöt.

Nepsyterapeuttina työskentelen asiakkaiden kanssa, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. Yhdessä etsitään jokaisen asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, löydetään toimivampia ratkaisuja arjen hallinnan haasteisiin ja näin parannetaan toimintakykyä.