Muut palvelut

Image
Image

Asiantuntijuutta jakoon

Tulen mielelläni jakamaan osaamistani ja asiantuntijuuttani esimerkiksi oppilaitoksiin, työyhteisöjen koulutuspäiviin tai vanhempainiltoihin.

Aiheina voivat olla mm. perheen, parisuhteen tai vanhemmuuden kysymykset, opinnoissa ja työssä jaksaminen, itsetuntemuksen lisääntyminen tai nepsy-asiat.

Sovittaessa voin saapua kouluttamaan minne päin Suomea tahansa.

Kuka minä olen?

Kuka minä olen? -koulutus on nuorille ja opiskelijoille räätälöity itsetuntemuksen lisäämisen kurssi.

Usein elämässä kiiruhdamme "laput silmillä" miettimättä sen tarkemmin mistä olemme tulossa tai minne olemme menossa. Kurssilla syvennytään omiin juuriin, omiin vahvuuksiin, omaan ainutlaatuisuuteen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Kurssin kesto on 5-6 tapaamista (1h kerrallaan). Kurssi on mahdollista räätälöidä joko hyvin itsenäiseksi, omatoimiseksi toiminnaksi tai ryhmän yhtenäisyyttä lisääväksi.